Afslebet gulv på badeværelse i københavn

Forretningsbetingelser

Gulvservice til private og erhverv

50 15 09 65 Skriv besked til os

Afdækning

Ved gulvafslibning og overfladebehandling kan der forekomme småskader. Skal der males, anbefales det at man pletmaler paneler, efter at vi er færdige med gulvafslibning og efterbehandling.

Affald

Under afslibningsprocessen sørger vi for at samle alt affald i sorte sække og stå for bortskaffelse af disse.

Arbejdsprocessen

Under gulvafslibningsprocessen må der ikke være andre håndværkere til stede. Det skyldes, at gulvet ikke må betrædes under hele afslibnings- og behandlingsprocessen af sikkerhedshensyn og for at undgå eventuelle skader, der kan forekomme, hvis man betræder gulvet på en forkert måde under processen.,

Betaling

Vi yder kun kredit til vores faste kunder. Andre kunder skal betale efter opgaven er udført, og lejligheden er besigtiget af kunden. Betalingen skal ske ved opgavens afslutning, og kunden skal sørge for at være til stede ved opgavens afslutning for at besigtige lejligheden og betale for det udførte arbejde.

Alle vores kunder modtager en udspecificeret faktura. Ved pakkeløsninger deles betalingen op i to eller tre rater, alt efter opgavens størrelse. Delindbetalingerne sker undervejs, og den sidste delbetaling sker, når opgaven er afsluttet.

Rumtemperatur

I de lokaler, hvor behandlingen skal foretages, skal der minimum være 18 graders varme.

Rydning af lokaler

Inden vi påbegynder opgaven, skal kunden selv sørge for at alle rum/lokaler er tømt for inventar. Desuden skal kunden også afdække alt inventar, der ikke kan flyttes, hvis man ønsker det. Tekniske installationer som ledninger, kabler og rør skal således også fjernes fra gulve eller demonteres.

Sidebar

Kontakt os omkring
jeres projekt

Dansk Gulvservice er lig med høj kvalitet og god service til konkurrencedygtige priser.

Vi klarer store såvel som små opgaver inden for gulvafslibning og gulvservice for private og erhverv. Vi er fleksible og rykker gerne ud med kort varsel.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
50 15 09 65

Kontakt os